„Polskie stowarzyszenie cutmanów” to organizacja powołana 20 maja 2020 roku do reprezentowania spraw związanych z pracą cutmana . Głównym celem stowarzyszenia jest stworzenie i rozpowszechnianie ogólnopolskich standardów pracy cutmana dla organizatorów zawodów / gal.
Jako jedyna organizacja w polsce jesteśmy zrzeszeni w strukturach międzynarodowego stowarzyszenia cutmanów (international cutman association). Daje to członkom stowarzyszenia otwarte drzwi do wiedzy od najlepszych cutmanów na świecie.

Chcemy łączyć a nie dzielić – stworzenie jednej, dużej, zorganizowanej grupy doświadczonych ludzi z pasją jest tego dowodem. Przykładem natomiast tego działania jest stworzenie dla początkujących cutmanów autorskiego planu rozwoju.

Stowarzyszenie prowadzić będzie stały nadzór nad pracą jego członków – przestrzeganiem standardów, zasad i regulaminów pracy cutmana – to wszystko dla bezpieczeństwa sportowej rywalizacji. Krajowe związki i stowarzyszenia sportów uderzanych będą obejmować patronatem polskie stowarzyszenie cutmanów. Mając na uwadze ustawiczny rozwój członków stowarzyszenia, stowarzyszenie będzie tworzyć programy certyfikacyjne oraz będzie organizować i finansować coroczne seminarium z najlepszymi cutmanami ze świata.