Polityka Prywatności

 

 1. Informacje ogólne.
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie Cutmanów mające siedzibę w Gnieźnie przy ul. Bukowa 35, kod pocztowy : 62-200, NIP: 7842522033, REGON: 386097799, KRS: 0000842181, e-mail: biuro@cutman.eu
  • Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
  • Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu i świadczenia usług.
  • Korzystanie z aplikacji społecznościowych może wiązać się z koniecznością pobrania i przetwarzania przez Serwis danych osobowych Użytkownika z portalu społecznościowego. Brak podania danych może ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z aplikacji społecznościowych.
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług, w celu marketingu usług i produktów oferowanych przez Administratora i podmioty z nim powiązane oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w innych przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  • Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne i następuje przez zaznaczenie właściwego pola na formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury, mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi uzyskania informacji lub skorzystania z usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę wysyłając wiadomość na adres mailowy: biuro@cutman.eu
  • Korzystanie z niektórych usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych innym podmiotom. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzania danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora, spełniającej wymogi określone we właściwych przepisach prawa.
  • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie to uzasadnione przepisami prawa lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.
  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie przepisami prawa Unii Europejskiej oraz przepisami ustawodawstwa polskiego, w zakresie niezbędnym do utrzymania kontaktu, realizacji zamówień oraz w celu sporządzania statystyk odwiedzin na stronie Serwisu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem, jednakże nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
  • Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w bazie danych Serwisu, poprzez wysłanie do e-maila na adres biuro@cutman.pl
  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz w zasadach przetwarzania danych.