„Polskie Stowarzyszenie Cutmanów” to organizacja powołana 20 maja 2020 roku do reprezentowania spraw związanych z pracą Cutmana . Głównym celem stowarzyszenia jest stworzenie i rozpowszechnianie ogólnopolskich standardów pracy Cutmana dla organizatorów zawodów / gal.
Jako jedyna organizacja w Polsce jesteśmy zrzeszeni w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Cutmanów (International Cutmen Association). Daje to członkom Stowarzyszenia otwarte drzwi do wiedzy od najlepszych Cutmanów na świecie.
Chcemy łączyć a nie dzielić – stworzenie jednej, dużej, zorganizowanej grupy doświadczonych ludzi z pasją jest tego dowodem. Przykładem natomiast tego działania jest stworzenie dla początkujących Cutmanów autorskiego planu rozwoju.
Stowarzyszenie prowadzić będzie stały nadzór nad pracą jego członków – przestrzeganiem standardów, zasad i regulaminów pracy Cutmana – to wszystko dla bezpieczeństwa sportowej rywalizacji. Będziemy współpracować z krajowymi związkami i stowarzyszeniami sportów uderzanych.  Mając na uwadze ustawiczny rozwój członków Stowarzyszenia, Stowarzyszenie będzie tworzyć programy certyfikacyjne oraz będzie organizować i finansować coroczne seminarium z najlepszymi Cutmanami ze świata.